کله زنی گرم

گرم

 

کله زنی گرم : روش تولید پیچ و مهره با دستگاه  گرم تا حد زیادی مشابه  سرد است،
با این تفاوت که دستگاه کله زنی سرد برای پیچ و مهره با قطر های کوچک کاربرد دارد؛
اما از دستگاه های  می توان در ساخت پیچ و مهره با قطر های بزرگتر استفاده کرد.

در دستگاه های کله زنیاز میله گرد های صاف به عنوان ماده اولیه استفاده می کنند.

پیشتر برای گرم کردن میله گردها در این روش از کوره های نفت سوز و گازسوز استفاده می شد؛
اما امروزه برای حفظ منابع طبیعی، انرژی الکتریکی جایگزین نفت و گاز شده است.