پیچ آهنی

روش های ساخت پیچ

روش های ساخت پیچ دو نوع است:

یکی به این صورت که یک میله استوانه ای یا مخروطی با سرعتی ثابت می چرخد.

و همزمان متحرکی با سرعت خطی ثابت آن را می خراشد و دیگری استفاده از حدیده است.

در صنایع گوناگون پیچ ها به دو شکل مورد استفاده قرار میگیرند

۱) پیچ محکم کننده: این پیچ ها برای وصل کردن .

چند قطعه به یکدیگر به کار میروند و عموما فرم دندانه­ی آن مثلثی (v) می باشد.

۲) پیچ انتقال حرکت: این پیچ ها به منظور انتقال حرکت یا تبدیل حرکت دورانی به حرکت مستقیم و یا تغییر سرعت به کار میروند.

سطح مقطع این پیچها غالبا بصورت ذوزنقه یا مربعی است.گروه صنعتی غفاری

پیچ متریک چیست؟

گام پیچ:

مقدار پیشروی پیچ در مهره به ازای یک دور گردش را گام گویند. یک پیچ با قطر معین می تواند گام های مختلفی داشته باشد

. پیچ ها را با گام های مختلفی می سازند.

پیچ آهنی
پیچ آهنی

متریال پیچ ها:

در پیچ های فلزی از فولاد کربن پایین، کربن متوسط و کربن بالا استفاده می کنند

. نوع جنس و مواد اولیه در کیفیت محصول و قیمت تمام شده پیچ ها تاثیر زیادی دارد.

نوع مفتول فولادی که در تولید پیچ استفاده می شود .

باید قابلیت فرم پذیری سرد باشند.

ان نوع فولاد معمولا از فولادهای ساختمان و معمولی گرانتر می باشد.

در این نوع فولاد سعی می شود.

حبابهای ریز هوا به حداقل برسدو سطح و مقطع مفتول به صورت یکنواخت وهمگن تر باشد.

تا در هنگام تولید ایجاد ترک نشود.

پیچ ها بعد از تولید مورد عملیات حرارتی قرار گرفته تا میزان مقاومتشان تقویت گردد.

پیچ های تولید شده از فولاد کربن پایین معمولا در صنایعی استفاده می شود.

که فشار بالایی چه از لحاظ دما، کشش و نیرو بر روی آن نباشد مانند صنایع برق و مخابرات و صنایع پایین دستی که این پیچ ها پیچ های آهنی نام دارند.

پیچ های تولید شده از فولاد کربن متوسط به علت استحکام بالا در صنایع پل سازیف استراکچر سازی، نفت و صنایع حساس استفاده می شوند.

خرید پیچ متری

پیچ دنده درشت آمریکایی

به پیچهای اینچی معروف هستند هر اینچ ۲۵.۴ سانتی متر است استاندارد پیچهای دنده آمریکایی DIN 960 میباشد

برای نشان دادن گرید (سختی) پیچ از خظ استفاده میشود پیچی که ۳ خط روی آچارخور داشته باشد در واقع گرید ۸.۸ و پیچ ۶ خط دارای گرید ۱۰.۹ میباشد.

در نوامبر سال ۱۹۴۸ کشورهای آمریکا، انگلستان و کانادا استاندارد دنده های یونیفاید را به رسمیت شمارده و انگلستان استانداردهای پیشین تولید پیچ و مهره مثل استاندارد دنده BSW, BA و BSF را در سال ۱۹۶۵ منقضی اعلام نمود تا دنده های یونیفاید بعنوان معتبرترین نوع دنده در دنیا رسمیت پیدا کند.

دنده های یونیفاید متریک با حرف M نمایش داده می شوند که به دنبال آن عددی به میلی متر بیان می شود که قطر اسمی پیچ یعنی قطری که از روی رزوه یا دنده محاسبه شده است قرار می گیرد. در مورد نحوه کدخوانی پیچ و مهره ها در مقاله دیگری بحث نمودیم. در صورتیکه طول گام پیچ قید نشده باشد پیچ دنده درشت در نظر گرفته می شود.

تولیدکننده پیچ متری