نوار تیپ

نوار تیپ چیست؟  نوارهای تیپ نوعی از لوله های دریپردار است که مخصوص آبیاری قطره ای محسوب می شوند. در تاریخچه این محصول نشان می دهد که نوارهای تیپ اولین بار در کشور آمریکا و حدود ۵۰ سال پیش تولید شده است و از آن زمان در کشت ‌های ردیفی در مزارع بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

 

پیچ متریک

 

نوار تیپ در سال ۱۳۹۴-۱۳۹۵ بود که در ایران برای اولین بار در ۳۲ هکتار از مزارع ذرت به صورت مزارع الگویی، برای اجرای آبیاری مورد استفاده قرار گرفت.

از آن جایی که نتیجه استفاده از آن بسیار چشم گیر و موفقیت آمیز بود، از آن به بعد از نوار تیپ در کشورهای بسیار استفاده می شود و کاربرد فراوانی در صنعت کشاورزی و نقش اساسی در آبیاری زمین های زراعی دارد.

خرید پیچ متریک

 

برای آن که نوارهای تیپ عملکرد خوبی در آبیاری از خود نشان دهند می بایست به هنگام نصب به اندازه کافی نزدیک گیاه قرار بگیرند تا آب از طریق نفوذ عمقی در خاک به محدوده ریشه گیاه برسد.

نوار تیپ از پلی اتیلن ساخته می شود که پس از تولید، آن را کلاف پیچ می کنند. طول هر کدام از این کلاف ها متفاوت است و چیزی حدود ۱۰۰۰ متر تا ۳۰۰۰ متر می باشد، البته کلاف ۱۰۰۰ متری متداول ترین نوع آن در ایران می باشد.نوار تیپ چیست؟

 

تولید کننده پیچ متری