مهمترین و پرکاربردترین انواع مهره ها

مهره های کوپلینگ:

مهمترین و پرکاربردترین انواع مهره ها:   مهره کوپلینگ مهره ای استوانه ای شکل بلندی است که می تواند برای افزودن طول به یک تجهیز استفاده شود.

 

پیچ متری گالوانیزه

 

مهره های لبه دار:

دقیقا همانند پیچ های لبه دار، این مهره ها به عنوان یک واشر خارجی عمل می کنند و در نهایت امکان توزیع بار بیشتری را ایجاد می کنند.

 

مهره های شش ضلعی:

این مهره ها بسیار متنوع هستند اما برای نصب به آچار نیاز دارند.

 

پیچ متریک

 

 

مهره های قفلی:

مهره های قفل به انواع مختلفی دسته بندی می شوند و برای محکم کردن مهره های دیگر و جلوگیری از شل شدن آنها استفاده می شوند.

 

مهره های شکافدار:

مهره های شکاف دار به گونه ای طراحی و ساخته می شوند که می توانند با سنجاق یا سیم ایمنی مکانیزم قفل را ایجاد کنند.

 

مهره های مربعی:

مهره های مربعی با شکل مربع مشخص می شوند. این شکل باعث افزایش سطح بست و میزان اصطکاک ناشی از آن می شود و خطر شل شدن آن را کاهش می دهد

 

خرید پیچ متریک