مزایای تولید پیچ و مهره

تولید پیچ و مهره به روش گرم:

• مزایای تولید پیچ و مهره  :   تولید هندسه های پیچیده را قادر می سازد.

• تولید کم است.

• تولید پیچ و مهره ها ی با قطر و طول های بزرگ

 

پیچ متریک

 

مهره ها معمولا یا با روش گرم یا سرد تشکیل می شوند. انتخاب روش ساخت از یک طرف به اندازه و از طرف دیگر به مقادیر مورد نیاز بستگی دارد.

 

روش ماشینکاری

در روش ماشینکاری شیارها توسط کاهش ماده یا تراشیدن با روش هایی مانند تراشکاری، قلاویز و حدیده ایجاد می شوند.

 

تراشکاری:

تراشکاری برای تولید پیچ و مهره های خاص و با تعداد کم مناسب می باشد. این روش دارای دقت پایین و هزینه بالایی می باشد. قطعه ای که باید تراشیده شود با فرایند تراشکاری تا قطر مورد نظر تراش می خورد. و سپس رزوه برای پیچ ساخته می شود.

 

خرید پیچ متریک

 

قلاویز:

روش قلاویز به وقت و هزینه زیادی نیاز داشته و از آن برای تولید رزوه های داخلی کاربرد دارد.

 

حدیده:

این روش هم مثل روش قلاویز نیازمند وقت و هزینه بالا بوده و برای ایجاد رزوه خارجی به کار برده می شود. در کل این روش ها برای تولید پیچ و مهره های با تعداد کم و خاص کاربرد دارد.مزایای تولید پیچ و مهره

 

تولید کننده پیچ متری