مراحل تولید پیچ و مهره

روش گرم

مراحل تولید پیچ و مهره : این روش تولید عمدتا برای ساخت پیچ و مهره های با قطرهای بزرگتر از M27 و بلندتر از تقریباً ۳۰۰ میلی متر استفاده می شود. همچنین قطعاتی که به دلیل حجم بسیار کم یا به دلیل درجه شکل گیری بسیار بالا با استفاده از روش سرد تولید نمی شوند. در این روش مواد ورودی (معمولا میله ها) به طور کامل یا جزئی تا دمای فورج گرم می شوند. این گرمایش ساخت شکل های با هندسه های پیچیده و را تحقق می بخشد.

 

خرید پیچ متریک

 

روش سرد

در دنیای مدرن اکثر اتصال دهنده ها با استفاده از روش سرد کردن ساخته می شوند. در این روش پیچ و مهره ها در فرآیندهای چند مرحله ای با استفاده از فشار فورج و اکستروژن یا ترکیبی از این روش ها تشکیل می شوند. این روش معمولاً برای تولید در مقادیر زیاد استفاده می شود، زیرا از جنبه اقتصادی منطقی ترین روش است. انتخاب دستگاه سازنده مناسب به اندازه پیچ و مهره ها و به میزان شکل گیری بستگی دارد. هرچه درجه شکل گیری بیشتر باشد، مراحل تشکیل بیشتری لازم است. روش سرد برای تولید پیچ و مهره لبه تیز یا پروفایل های نازک مناسب نیست و منجر به افزایش ساییدگی ابزار می شود. مواد ورودی (سیم) نقش تعیین کننده در کیفیت نهایی محصول را ایفا می کنند. تولید کنندگان اغلب از سیم رولی که وزن آن ها بیش از ۱۰۰۰ کیلوگرم است استفاده می کنند.

 

تولید کننده پیچ متری

 

مزایای تولید پیچ و مهره به روش سرد:

• استفاده بهینه از مواد

• بازده بسیار بالا

• دقت و کیفیت ابعاد بالا

• افزایش خاصیت استحکام از طریق سخت شدن کرنش

 

پیچ متری گالوانیزه