اهمیت ساخت و تولید پیچ و مهره

پیچ و مهره

اهمیت ساخت و تولید پیچ و مهره  : تولید پیچ و مهره در نگاه اول پیش پا افتاده به نظر می آید؛
اما با نگاه دقیق تر به آن متوجه می شویم که
با یک صنعت گسترده و پر سود مواجه ایم که صنایع زیادی به آن وابسته اند؛
چرا که حجم زیادی از اتصالات با پیچ و مهره انجام می شود.

 

تولید کننده پیچ متری

 

ساخت پیچ و مهره اگر با دانش و آگاهی لازم همراه شود می تواند درآمد زیادی داشته باشد.

حدود هفت هزار نوع پیچ و مهره (nuts and bolts) در بازار موجود است که فقط ۵۰ درصد آن در داخل ایران تولید می شود.

بنابراین می توان در این زمینه کسب و کاری ایجاد کرد که از خروج ارز جلوگیری کند.

هم چنین با داشتن آگاهی از وضعیت بازار داخلی و شناخت بازار خارجی، امکان صادارات پیچ و مهره و ورود به بازارهای جهانی نیز فراهم می شود.

پیچ و مهره مورد نیاز در هر صنعتی با صنعت دیگر متفاوت است.

بنابراین نمی توان از یک سبک تولید برای پیچ و مهره تمام صنایع استفاده کرد.

 

پیچ متری گالوانیزه

 

تفاوت هایی همچون موارد زیر باعث شده تا روش ها و فناوری های مختلفی برای تولید این قطعات به وجود بیاید:

 

ارتفاع پیچ
قطر مهره
خواص فیزیکی و شیمیایی مواد اولیه سازنده پیچ و مهره
مقاومت آن ها

 

اهمیت ساخت و تولید پیچ و مهره

 

پیچ متریک