کله زنی سرد

سرد

کله زنی سرد :  پرس های سنگین و بزرگ کله زنی سرد برای تولید پیچ و مهره هایی با تلورانس های دقیق و شکل های متفاوت کاربرد دارند.

 

تولید کننده پیچ متری

 

ماشین های کله زنی  از متعلقاتی نظیر موارد زیر تشکیل شده که قابل تعویض هستند.

تیغه برش
سنبه بیرون انداز و
غلتک های تنظیم کننده

 

پیچ متری گالوانیزه

این ماشین ها دو مدل سیکل بلند و سیکل کوتاه دارند که
مدل سیکل بلند برای قالب های دو ضربه ای و سیکل کوتاه برای تولید پیچ و مهره با سرعت بالا به کار می روند.

مواد خام ساخت پیچ و مهره در روش  سرد معمولا میله گرد یا کلاف است

 

پیچ متریک