نحوه استفاده ازلوله قطره چکان دار

لوله قطره چکان دار

نحوه استفاده ازلوله قطره چکان دار :  همواره دانستن نحوه استفاده از یک محصول، به کاربر کمک خواهد کرد تا شاهد عملکرد بهتری از آن محصول باشد.

برای نصب این لوله ها دو حال دستی و مکانیزه وجود دارد که برای هر کدام باید به نکاتی توجه کنید و اگر بخواهید در زمینه آبیاری با لوله دریپردار، عملکرد بهتری داشته باشید،

خرید پیچ متریک

 

باید به موارد زیر آگاهی داشته باشید:

 

لوله دریپردار قابلیت جابجایی دارد بنابراین به هنگام جابجایی باید دقت کنید تا به اشیا تیز و برنده برخورد نکند.
با اینکه لوله دریپردار در برابر نور خورشید و اشعه های آن مقاوم است، باید سعی کنید تا جایی که می توانید در معرض بارندگی و آفتاب مستقیم قرار نگیرد. از این جهت می توانید این لوله ها را در عمق ۵ سانتی متری الی ۱۰ سانتی متری زمین قرار دهید.

 

پیچ متری گالوانیزه

جوندگان و حشرات ممکن است بخشی از لوله را بجوند پس بهتر است در جایی که حشرات و جوندگان زیادی وجود دارند، این لوله ها نصب نشود.
با اینکه این لوله انعطاف پذیر است و در مسیرهای ناهموار و دارای کلوخ و سنگ نیز قابل اجرا می باشد، در این موارد بهتر است ابتدا مسیر را هموار کنید و موانع را بردارید، سپس لوله را نصب کنید.
در هنگام نصب باید حواستان باشد که لوله بیش از اندازه کشیده نشود.
در مکان هایی که باد شدیدی می وزد بهتر است به کمک میخ و یا نوارهایی در عمق ۵ الی ۱۵ سانتی متری زمین، آن را محکم کنید.
اگر در مناطقی استفاده می کنید که نوسانات دمای هوا و بارش تگرگ و برف در آن بسیار است بهتر است لوله دریپردار را در عمق ۵ سانتی متری الی ۱۰ سانتی متری زمین چال کنید.

 

نحوه استفاده ازلوله قطره چکان دار

 

پیچ متریک