محدودیت های استفاده از نوار تیپ پلاک دار

نوار تیپ پلاک دار

محدودیت های استفاده از نوار تیپ پلاک دار :برای استفاده از این محصول همانند تمامی محصولات تولید شده در جهان، محدودیت هایی وجود دارد که دانستن این نکات به بالا بردن راندمان و طول عمر نوار تیپ پلاک دار کمک بسیاری می کند.

 

تولید کننده پیچ متری

 

برخی از مهم ترین این محدودیت ها عبارتند از:

 

به منظور جلوگیری از گرفتگی درزها و پلاک ها حتما از فیلتر استفاده کنید تا مانع ورود ذرات و ناخالصی ها شود.
با اینکه نوار تیپ پلاک دار خاصیت انعطاف پذیری دارد، میبایست از زاویه دار شدن آن جلوگیری کنید.
سعی کنید در شیب های بیشتر از ۲ درصد از این نوارها استفاده نکنید.

 

پیچ متری گالوانیزه

نوارهای تیپ هر دوره باید از روی سطح زمین بلند شوند تا خار و خاشاک و یا حتی خاک، روی سطح آن ها را پوشش ندهد.
فراموش نکنید نوارهای تیپ پلاک دار نیز همانند بسیاری از محصولات روش های نصب متفاوتی دارد که با در نظر گرفتن شرایط محیطی مانند:
میزان وزش باد
میزان بارش برف و تگرگ
نوع خاک
نوع کشت
پستی و بلندی زمین
احتمال یخبندان یکی از این روش ها باید انتخاب گردد

 

پیچ متریک