5 مهره کمتر شناخته شده

مهره کوپلینگ یا اتصال (Coupling nut)

 

۵ مهره کمتر شناخته شده  :مهره‌های کوپلینگ برای چسباندن دو قطعه‌ی رزوه شده مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ به همین دلیل طول آنها بلند است.

 

پیچ متری گالوانیزه

 

مهره بالدار (Wing nut)

 

به این دسته از مهره‌ها، مهره‌های خروسی نیز گفته می‌شود. این مهره‌ها برای باز و بسته شدن با دست، بدون استفاده از هیچ ابزار جانبی طراحی شده‌اند. از این مهره‌ها برای تنظیم ارتفاع میزها و پایه‌های دوربین و… استفاده می‌گردد.

 

مهره سربسته (Cap nut)

 

مهره‌های سربسته که در انتهای خود سطح گرد و گنبدی شکل دارند؛ به انتهای میله‌ها یا پیچ‌های رزوه‌دار متصل می‌شوند تا از برخورد آنها با سایر اشیاء و اعضای بدن جلوگیری می‌کنند. این مهره‌ها به صورت مهره‌های سربسته بلند (Acorn nut) نیز تولید می‌شوند که سطح رزوه‌ی بیشتری را پوشش می‌دهند.

 

پیچ متریک

 

مهره شیاردار (slotted nut)

 

در یک سمت مهره‌های شیاردار تعدادی شیار برای عبور پین تعبیه شده است. این پین‌ها در برابر ارتعاش و ضربه مقاومت بیشتری نشان می‌دهند. نصب و جداسازی این نوع مهره آسان‌تر از سایر مهره‌های قفل شونده است.

 

مهره Castellated (Castle nut)،

 

مانند مهره‌های شیاردار هستند اما با شیارهای متفاوت.    ۵ مهره کمتر شناخته شده

 

خرید پیچ متریک